O nás

Pražskou skupinu a školu irského tance COISCÉIM (koškém) založily v roce 2000 Irena a Lucie Samcovy.
Skupina Coisceim se věnuje irským lidovým tancům, tzv.ceilí, sólovému soft shoes i hard shoes. Dlouhodobě spolupracovala s irskou lektorkou Anne-Marie Cunningham TCRG, bývalou tanečnicí Riverdance, která zdokonalila technickou stránku našich tanečníků a přináší nové trendy v krokových variacích.
V roce 2002 se skupina tanečně podílela na italském snímku Citadela, v roce 2003 pak na koprodukčním filmu Tristan a Isolda. V obou filmech se představily choreografie Lucie Samcové.

Mezi naše nejúspěšnější projekty patří vystoupení v T-MOBILE Aréně v roce 2007, kde jsme tančili po boku věhlasné irské hudební skupiny Altan při slavnostní příležitosti 10ti let Irska v Čechách. Předvedli jsme několik autorských choreografií.

Na přelomu roku 2009/2010 jsme prezentovali divadelní představení Irské letokruhy, které zhlédlo na 1000 diváků v Praze a slezské Karviné. Toto přes hodinu dlouhé vystoupení bylo pod taktovkou Markéty Švábové a externě spolupracující divadelní odbornice Hanky Malaníkové.

V roce 2016 jsme vystupovali na největším švýcarském festivalu Paléo Festival Nyon. Tři dny za sebou jsme tančili ve Village du Monde, v keltské části festivalu. Vystupovali jsme po boku hvězd jako Iron Maiden, Massive Attack, Bastille, Altan, Alan Stivell a mnoho dalších.

Kromě již zmíněných „velkých projektů“ pravidelně vystupujeme na folklórních festivalech, na soukromých a benefičních akcích, plesech a podobně. Tancujeme buď na reprodukovanou hudbu, nebo přímo na živou kapelu, v poslední době nejčastěji v doprovodu kapely Jauvajs hrající tradiční irské melodie. Mnohokráte jsme byli k vidění v televizi ve Snídani s Novou, v Dobrém ránu, Noci s Andělem, atd.

S taneční skupinou je propojena škola irského tance COISCÉIM. Naše kurzy jsou otevřeny jak dětem, tak dospělým. Skupinky jsou rozděleny podle stupně pokročilosti, vedeny lektory z řad našich vystupujících tanečníků. O prázdninách pořádáme týdenní soustředění Léto s irským tancem. Vystupující i žáci školy irského tance se účastní mezinárodních soutěží irského tance- „feisanna“, konaných v Praze, Vídni, Krakově, Miláně, atd., odkud si přiváží mnoho „cenných kovů“.

Od jara 2012 jsme spolupracovali s významným a úspěšným lektorem irského tance Ronanem Morganem ADCRG, v rámci jehož taneční školy jsme se zdokonalili v taneční technice a účastnili se zahraničních soutěží. V březnu 2018 Ronan ukončil své působení ve střední Evropě, a proto jsme zahájili spolupráci se zkušenou lektorkou Adrianou Šturdíkovou TCRG a šestinásobným mistrem světa Johnem Lonerganem TCRG.

V listopadu 2014 se jedna z našich tanečnic stala vícemistryní kontinentální Evropy v její věkové kategorii a jeden z našich tanečníků se stal mistrem kontinentální Evropy v jeho věkové kategorii. V listopadu roku 2015 se oba opět kvalifikovali na MS 2016 v Glasgow, odkud si Kristián dovezl ocenění Aisling Award (ocenění pro nejlépe umístěného tanečníka ze zemí, kde irský tanec není příliš rozšířený – tj. kontinentální Evropa, Asie, Afrika a jižní Amerika). V roce 2016 ve Vídni se po třetí v řadě stal mistrem kontinentální Evropy a na následném MS 2017 v Dublinu opět získal ocenění Aisling Award. Na mistrovství kontinentální Evropy 2017 v polské Gdyni se Kristián a Madla kvalifikovali na MS 2018 v Glasgow. Kristián se stal už čtyřnásobným mistrem kontinentální Evropy. Na MS 2018 se oběma velice dařilo a Kristián si domů opět dovezl ocenění Aisling Award. Po několikaleté pauze jsme se v roce 2022 opět vydali na MS, tentokrát do severoirského Belfastu. Reprezentovali nás 4 tanečníci – Sam, Tereza, Madla a Kristián. Domů jsme přivezli dvě ocenění Aisling Award a Kristián se zapsal do historie – jako první Čech získal na mistrovství světa medaili.

V naší taneční skupině působí také jediný hudebník v kontinentální Evropě hrající soutěžní irskou hudbu – Kristián Fišl.

Irský tanec

Počátky irského tance sahají až do dob druidů, kteří provozovali rozličné rituální tance. Asi největší vliv na irské tance i původní irské umění obecně měli Keltové, kteří přišli do Irska zhruba před 2000 lety a přinesli s sebou svoji kulturu. Dalšími, kteří ovlivňovali většinu aspektů irské kultury, byli křesťané a konečně Normané, kteří do Irska pravděpodobně ve 12. století přivezli kruhové tance, oblíbenou zábavu francouzské šlechty.

Na popularitě nabýval tanec v Irsku hlavně v 17. a 18. století, kdy se také objevuje sólový tanec a irský step. Koncem 18. století v Irsku existovali četní taneční mistři, putující od vesnice k vesnici, doprovázení několika hudebníky. Mistři učili zájemce nové kroky a šířili tance mezi lidmi. Každý region měl svého vlastního tanečního mistra a během trhů často docházelo k soutěžení mezi tanečními mistry z různých regionů a jejich žáky. Tento způsob taneční osvěty se udržel až do počátku 20. století, kdy byl postupně nahrazován tanečními školami.

Tančilo se při různých příležitostech, soutěžně i jenom pro zábavu, a tento způsob přetrval až do dnešních dní. Zájemci se mohou účastnit soutěží – feisanna – které se konají po celém světě. Od roku 1969 je pořádáno i mistrovství světa v irském tanci (World Irish Dancing Championship). Existují stovky ceilí a setových tanců, které se liší podle regionů, ze kterých pocházejí a se kterými se může člověk setkat na zábavách či festivalech v Irsku nebo i jinde na světě. Ať už ale člověk má ambice stát se světovým šampionem či chce jenom poznat tuto konkrétní část irské kultury, jedno je podstatné: hlavní je si tanec užít.

Irský tanec v Česku

Irský tanec byl v České republice po dlouhou dobu tanečním směrem poměrně neznámým a do širšího povědomí se dostal především zásluhou show Lord of the Dance, Riverdance či Dancing on Dangerous Ground. V současné době existují v ČR desítky větších či menších tanečních skupin, které se výuce a prezentaci irského tance věnují. Každá skupina má jinou koncepci – některá se soustředí na tvorbu autorských choreografií, jiná svou pozornost zaměřuje hlavně na feisanna – soutěže. K tomu, aby mohl tanečník soutěžit, je zapotřebí, aby měla jeho taneční škola kvalifikovaného tutora – učitele irských tanců, který složil speciální zkoušky organizace An Coimisiún Le Rincí Gaelacha (komise irského tance). Po složení zkoušky získává učitel titul TCRG (Teagascóir Choimisiúin le Rinci Gaelacha) a je oprávněn k tomu, aby učil jiné tanečníky. Soutěže v irském tanci, tzv feis, se pořádají po celém světě. Největším možným oceněním je získání titulu na světovém šampionátu – World Irish Dancing Championship. Na tuto soutěž je potřeba se kvalifikovat, což se některým našim tanečnicím již několikrát podařilo.

Druhy irského tance

Ceilí a soft shoes
Ceilí tance se tančí v měkkých tanečních botách – soft shoes (ghillies), a to jak ve formacích, tak sólově. Základním tanečním postavením je 5. baletní pozice na špičkách (vytočené nohy za sebou), vzpřímené držení těla a ruce zpevněné podél těla. V moderních choreografiích se však přidávají i pohyby rukou – např. ruce v bok. V irském tanci je vyžadovaná technika jako při baletu – propnuté špičky, kolena, vysoké rozsahy výkopů a vysoký odraz při výskocích, proto je velmi důležité se věnovat na trénincích nejen novým krokům, ale i procvičování baletní techniky.
Ceilí také bývá doporučováno jako první styl, který by se měli začátečníci učit, na rozdíl od stepu, který je technicky náročnější. Základní ceilí tance jsou popsány v knize Ár Rince Fóirne a mezi tanečníky jsou kvůli svému počtu známy pod pojmem třicítka. Patří mezi ně např. Every Men Chance, 2-Hand Country Dance, An Lasair Reel aj.

Step
Irský step je relativně mladým odvětvím irského tance a je charakteristický rytmickými údery stepek (hard shoes) o podlahu. Na rozdíl od klasických stepařských bot však nemají irské stepky na špičce plíšky, ale tipy ze speciální pryskyřice.
Původně se stepovalo na malém prostoru s nohama blízko u sebe, přičemž kroky se dělaly nízko nad zemí. Tento styl se nazývá Sean-Nós, což v překladu znamená starý styl. Nejlepší tanečník se pak poznal podle toho, že dokázal zatančit i na soudku od Guinnessu – tradičního irského piva. Během 50. a 60. let minulého století se pojetí stepu změnilo a dnes se už běžně tančí i kroky z místa, do kruhu, či s různými otočkami. Stejně jako u ceilí, i u stepu musí mít tanečník perfektně zvládnutou taneční techniku, protože všechny údery musejí být ve správném rytmu.

Setové tance
Setové tance se tančí v pravidelných formacích tanečních párů. Jeden set je tvořen zpravidla čtyřmi páry. Tance se skládají z několika figur v počtu dvou a více, většinou pěti až šesti. V rámci jednoho tance se mohou měnit různé rytmy – reel, jig, hornpipe, polka apod. Narozdíl od výše popsaných stylů se tančí na plných chodidlech. S těmito tanci se lze občas setkat v některých irských hospodách.