Kontakt

COISCÉIM – irský tanec, z.s.

Bellušova 1844/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 708 301 26
Číslo účtu: 2501012105/2010

E-mail: info@coisceim.cz

Předseda výboru spolku – Kristián Fišl

E-mail: kristian.fisl@coisceim.cz
Telefon: +420 774 879 962

Členka výboru spolku – Tereza Mrázová

Členka výboru spolku – Michaela Perglerová

Webmaster – info@coisceim.cz