Vánoční besídka pro rodiče a známé

V pondělí 6. prosince proběhla vánoční besídka pro rodiče a známé. Děti mohly rodičům ukázat, co se od září stihly naučit, dospělí zase ukázali pokroky ve své taneční úrovni. Jsme rádi, že jsme mohli akci alespoň v omezeném režimu zorganizovat.

Děkujeme!